Langres

Enda en perfekt ost til Champagne!

Langres er en mellomkraftig rødkittost fra Chaumont og Langres i Haute-Marne. Den fikk AOC i 1991 og AOP i 2009.

Langres er en kumelksost som lages på melk fra kyr som har gått på beite i Bassaigny og Langres. Det er en relativt ung ost som modnes  kun litt over en måned før den sendes ut for salg. Den snus veldig lite under modningstiden, noe som gir den lett gjenkjennelige fordypningen i osten som kalles «fontaine«. Denne fordypningen kan med hell fylles med Champagne eller Marc de Champagne før servering.